Uczestnicy


Uczestnicy, którzy są zarejestrowani na dzień 13 czerwca 2008r.
1. Katarzyna Antosz: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
2. Dariusz Asendrych: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
3. Tomasz Bieniek: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
4. Sławomir Błoński: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
5. Maciej Bossak: Instytut Lotnictwa, Warszawa
6. Andrzej Budkowski: Instytut Fizyki Uniwersytet Jagieloński, Kraków
7. Grzegorz Budzik: Poltechnika Rzeszowska, Rzeszów
8. Tadeusz Burczyński: Politechnika Śląska, Gliwice
9. Janusz Bytnar: PWSZ Jarosław, Jarosław
10. Michał Chudy: Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, Warszawa
11. Michał Ciałkowski: Politechnika Poznańska, Poznań
12. Olgierd Cybulski: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
13. Dominik Denkiewicz: Politechnika Warszawska, Warszawa
14. Piotr Domagalski: Politechnika Łódzka, Łódź
15. Krzysztof Domański: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
16. Stanisław Drobniak: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
17. Artur Dybko: Politechnika Warszawska, Warszawa
18. Jan A. Dziuban: Politechnika Wrocławska, Wrocław
19. Marek Dziubiński: Politechnika Łódzka, Łódź
20. Danek Elbaum: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
21. Andrzej Frąckowiak: Politechnika Poznańska, Poznań
22. Henryk Galina: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
23. Andrzej Gałęski: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
24. Piotr Garstecki: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
25. Michael Giersig: Hahn-Meitner-Institute, Niemcy
26. Marek Godlewski: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
27. Grzegorz Gruca: Politechnika Wrocławska, Wrocław
28. Robert Holyst: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
29. Marcin Izydorzak: Adamed Sp. z o.o., Czosnów
30. Paweł Janus: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
31. Dorota Jasińska: Politechnika Krakowska, Kraków
32. Anatol Jaworek: Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk
33. Agnieszka Kaczanowska: Instytut Mechaniki Budowli, Politechnika Krakowska, Kraków
34. Agnieszka Kamińska: Polska Akademia Nauk, Warszawa
35. Grzegorz Karpiel: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
36. Marcin Kędzierski: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
37. Dariusz Kędzior: Politechnika Krakowska, Kraków
38. Tomasz Klekiel: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
39. Paweł Knapkiewicz: Politechnika Wrocławska, Wrocław
40. Tomasz Kowalewski: Instytut Podstawowych Problemów Technicznych PAN, Warszawa
41. Dorota Kołbuk: Zakład Fizyki Polimerów IPPT PAN, Warszawa
42. Krzysztof Kubiak: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
43. Anna Kucaba-Pietal: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
44. Malgorzata Kujawinska: Politechnika Warszawska, Warszawa
45. Monika Kwacz: Politechnika Warszawska, Warszawa
46. Grzegorz Łuka: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
47. Grzegorz Łukaszewicz: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
48. Sylwia Makulska: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
49. Leszek Maląg, Leon Kukiełka: Politechnika Koszalińska, Koszalin
50. Michał Mańka: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
51. Jacek Marczewski: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
52. Adam Martowicz: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
53. Patrycja Milczarczyk-Piwowarcz: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
54. Zenon Mróz i Barbara Mróz: Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN, Warszawa
55. Anna Morawiak: Politechnika Łódzka, Łódź
56. Robert Masirek: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
57. Wojciech Musiał: Politechnika Koszalińska, Koszalin
58. Magdalena Niemczewska-Wójcik: Politechnika Krakowska, Kraków
59. Magdalena Orczykowska: Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź
60. Jan Owsik: Instytut Optoelektroniki WAT, Warszawa
61. Maciej Petko: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
62. Zbigniew Peradzynski: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
63. Ewa Piórkowska-Gałęska: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
64. Iwona Pokorska: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
65. Daniel Prusak: Aakademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
66. Liliana Rybarska-Rusinek: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
67. Adam Samborski: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
68. Patrycja Szczepańska: Politechnika Wrocławska, Wrocław
69. Jarosław Sęp: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
70. Ludmiła Skubiszak: IBIB PAN, Warszawa
71. Agnieszka Słowicka: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
72. Arkadiusz T. Sobczyk: Instytut Maszyn Przpeływowych, Gdańsk
73. Kazimierz Sobczyk: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
74. Jarosław Sowiński: Politechnika Łódzka, Łódź
75. Witold Suchecki: Politechnika Warszawska, Warszawa
76. Patrycja Szczepańska: Politechnika Wrocławska, Wrocław
77. Gwidon Szefer: Politechnika Krakowska, Kraków
78. Ewelina Szkudlarek: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
79. Jacek Szumbarski: ITLiMS MEiL Politechnika Warszawska, Warszawa
80. Tomasz Szymborski: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
81. Piotr Szymczak: Instytut Fizyki Teoretycznej UW, Warszawa
82. Anetta Szynal-Liana: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
83. Jan Tobiś: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
84. Przemysław Trzciński: Politechnika Warszawska, Płock
85. Zbigniew Walenta: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
86. Piotr Warszyński: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
87. Stefan A.Wieczorek: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
88. Tomasz Więcek: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
89. Mirosław Woszczyna: Politechnika Wrocławska, Wrocław
90. Arkadiusz Wójs: Politechnika Wrocławska, Wrocław
91. Beata Zasońska: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
92. Natalia Ziębacz: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
93. Andrzej Żywociński: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa


do góry