Publikacje

Wszystkie streszczenia przedstawionych referatów zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych i rozdane wśród uczestników podczas otwarcia.
Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania po konferencji prac przedstawionych na Konferencji w czasopismach takich jak:

W przypadku nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 lipca do Organizatorów Konferencji.

Referaty powinny byc przygotowane tak jak zaleca redakcja wybranego czasopisma.
Wszystkie referaty drukowane w czasopismach będą recenzowane przez wydawnictwa.

informacja...

Miło nam poinformować Państwa że czasopismo Bulletin of the Polish Academy Sciences, Techn.Sci zostało wpisane na tzw. liste Filadelfijską.
Zatem mają Państwo możliwość opublikowania pełnych tekstów referatów po konferencji w trzech czasopismach z listy Filadelfijskiej: Bull. PAS, AMS (Archiwum Mechaniki Stosowanej) oraz Polimery.