Kontakt


SEKRETARIAT KONFERENCJI


Dr inż. Katarzyna Antosz,
Politechnika Rzeszowska im I. Łukasiewicza
Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa
35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8,
tel: (017) 865-14-52
Fax: (017) 865-11-84


KOMITET ORGANIZACYJNY


  • Dr hab. Anna Kucaba-Pietal, Prof. nadzw, PRz., Politechnika Rzeszowska
    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  • Dr hab. Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN

  • Prof. Tomasz A. Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  • Dr hab. inż. Jarosław Sęp , Prof. nadzw, PRz., Politechnika Rzeszowska


korzystając z poniższego formularza możesz napisać list do sekretariatu

Twój e-mail
treść listu