Referaty plenarne


Referaty plenarne wygłoszą:

 • Prof. Andrzej BUDKOWSKI, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagiellonski
  Samo-organizacja i miękka litografia warstw polimerów dla makro (opto)elektroniki i biotechnologii

 • Prof. Tadeusz BURCZYŃSKI, Politechnika Śląska
  Zagadnienia optymalizacji i identyfikacji w modelowaniu wieloskalowym

 • Prof. Jan A.DZIUBAN, Politechnika Wrocławska.
  Mikroinzynieria krzemu i szkla dla chemicznych i bio-medycznych mikrochipow fluidycznych typu MEMS.

 • Prof. Danek ELBAUM, Instytut Fizyki PAN
  Biologiczne zastosowania nanocząstek i nanostruktur

 • Prof. Andrzej GALESKI, Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  Nanokompozyty z udziałem polimerów termoplastycznych

 • Prof. Józef GIERGIEL, Politechnika Rzeszowska
  Nanonauka i nanorobotyka

 • Prof. Michael GIERSIG, Hahn-Meitner-Institut Berlin, Niemcy
  Synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów

 • Prof. Robert HOLYST, Instytut Chemii PAN
  Lepkość i dyfuzja w płynach złożonych: od skali nano do skali makro

 • Prof. Kris KEMPA, Boston College, USA
  Plasmon polaritons in nanostructures

 • Prof. Krzysztof KUBIAK, Politechnika Rzeszowska
  Laboratorium Badań Materiałowych dla Przemyslu Lotniczego

 • doc. dr hab. Jacek MARCZEWSKI, Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie
  Możliwości Zakładu Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych

 • doc. dr hab. Ludmiła SKUBISZAK,
  Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN Warszawa
  Nanomechanika = biomechanika

 • prof. Kazimierz SOBCZYK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
  Morfologiczna losowaść mikrostruktur materiałowych: „Modele stochastyczne i estymacja naprężeń"

 • Prof. Gwidon SZEFER, Politechnika Krakowska
  Modelowanie stanów naprężen i deformacji nanostruktur materialnych

 • dr Piotr SZYMCZAK, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
  Zmiany konformacji molekuł białek pod wpływem sił mechanicznych i hydrodynamicznych

 • dr hab. Arkadiusz WÓJS, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
  Kropki kwantowedo góry