Opłaty konferencyjne


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 880 zł i obejmuje:

  Koszty zakwaterowania to 630 zł i obejmują:

 • 3 noclegi (od 8 lipca)
 • 3 sniadania
 • 3 obiady
 • 3 kolacje
 • ognisko w plenerze Zamkowym
 • zwiedzanie Zamku
 • powitalna lampka wina

 • Koszt osoby towarzyszącej wynosi tylko 630 zł - są to koszty zakwaterowania.

  Koszt wpisowego wynosi 250 zł - obsługa konferencji:

 • materiały konferencyjne
 • informacja
 • obsługa biura
 • kawa w przerwach itp.


Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 15.05.2008r.

Wpłaty należy dokonywać na konto Politechniki Rzeszowskiej
ul. W Pola 2
35-959 Rzeszów
Bank Pekao S.A. II Oddział w Rzeszowie nr konta: 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
z dopiskiem KKNM oraz z nazwiskiem wpłacającego.