Lista zaakceptowanych referatów


Lista referatów które uzyskały pozytywne recenzje Komitetu Naukowego

  1. dr inż. Maciej Petko, Grzegorz Karpiel, Daniel Prusak
  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
  Robot do mikromanipulacji wewnątrzkomórkowych

  2. dr inż. Michał Mańka, P. Kohut, D. Prusak, M. Szwedo, T. Uhl,
  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
  Zastosowanie technik wizyjnych w badaniu układów mikromechanicznych

  3. dr hab. Jan Owsik, Marek Szymański, Instytut Optoelektroniki WAT, Warszawa
  Optyczne metody nanotechnologii

  4. dr inż. Monika Kwacz, Politechnika Warszawska
  Laserowa wibrometria dopplerowska w pomiarach mechaniki ucha środkowego

  5. mgr inż. Anna Morawiak, prof. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka
  Opory przepływów mieszanin dwufazowych ciecz-ciecz w mikrokanałach

  6. doc. dr hab. Anatol Jaworek, mgr Arkadiusz T. Sobczyk, A. Krupa, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
  Elektostatyczne nanoszenie nanowarstw na podłoże metalowe

  7. mgr Arkadiusz T. Sobczyk, doc. dr hab. Anatol Jaworek,
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
  Synteza mikrowłókien węglowych w słaboprądowym łuku elektrycznym

  8. prof. Andrzej Budkowski, A. Bernasik, E. Moons, M. Lekka, J. Jaczewska, J. Haberko,
  J. Raczkowska, J. Rysz, J. Zemła, K. Awsiuk,
  Uniwersytet Jagieloński Kraków, Department of Physics, Karlstad University, Sweden
  Samo-organizacja i miękka litografia wieloskładnikowych warstw polimerów dla (opto)elektroniki i biotechnologii

  9. mgr inż. Adam Martowicz, Adam Martowicz, Irina Codreanu,
  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
  Analiza niepewności w mikroukładach oraz ich wpływ na charakterystyki dynamiczne

  10. mgr Grzegorz Łuka, T. Krajewski, Ł. Wachnicki, A. Szczepanik, K. Kopalko, A. Szczerbakow, E. Łusakowska, J. Fidelus, E. Guziewicz, M. Godlewski,
  Insytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Nauk Ścisłych,Warszawa, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Struktury hybrydowe ZnO/materiał organiczny dla zastosowań w nowej generacji pamięci półprzewodnikowych

  11. mgr inż. Daniel Prusak, Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
  Mikroroboty ich konstrukcja i badania

  12. mgr inż. Piotr Domagalski, prof. Marek Dziubiński, Sławomir Błoński,
  prof. dr hab. Tomasz.A.Kowalewski Politechnika Łódzka, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Zastosowanie ogniskowania hydrodynamicznego jako modyfikacji techniki micro-piv

  13. mgr inż. Paweł Knapkiewicz, prof. Jan A. Dziuban, Andreas Freitag, Thomas Dietrich, Dusan Boskovic, Stefan Loebbecke, Bogdan A. Latecki,
  Politechnika Wrocławska, Mikroglas Chemtech GmbH,Niemcy, Fraunhofer-Institute för Chemische Technologie ICT, Niemcy, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Mikrofabryka chemiczna „na stole” do prowadzenia reakcji nitrowania w mikroreaktorze z wielopunktowym pomiarem ciśnienia i temperatury oraz systemem kontroli przebiegu reakcji

  14. mgr inż. Marcin Kędzierski, Paweł Knapkiewicz,
  Instytut Podstawowych Problemów PAN Warszawa, Uniwersytet Wrocławski
  Interdigital Micromixer: Numerical and Experimental Investigation

  15. dr inż. Tomasz Więcek, Andrzej Wasilewski, Włodzimierz Konecki,
  Politechnika Rzeszowska, Politechnika Łódzka
  Wyznaczanie współczynnika tłumienia drgań swobodnych włókien konstrukcyjnych

  16. prof. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka
  Przepływy dwufazowe ciecz-gaz w mikrokanałach

  17. mgr inż. Patrycja Szczepańska, Rafał Walczak, Anders Wolff, prof. Jan A. Dziuban Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,
  Uniwersytet Techniczny w Danii, Kopenhaga, Dania
  Autofluorescencja polimeru SU-8 – wpływ zjawiska na czułość detekcji sygnałów optycznych w metodzie PCR naprowadzonej w LAB-ON-CHIP (LOC)

  18. mgr inż. Leszek Maląg, Leon Kukiełka, Politechnika Koszalińska
  Analiza numeryczna stanów naprężeń i odkształceń podczas rozciągania próbek w skali makro i mikro

  19. dr inż. Tomasz Klekiel, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
  Dokładność pozycjonowania w sterowaniu układami wieloczłonowymi

  20. M. Favre-Marinet, S. Drobniak, D. Asendrych, G. Gamrat, M. Niklas,
  Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), France
  Numeryczno-eksperymentalne studium przepływu oraz wymiany ciepła w mikrokanałach

  21. mgr inż. Grzegorz Gruca, Grzegorz Wielgoszewski, Teodor Gotszalk,
  Precyzyjna uniwersalna głowica pomiarowa pozwalajaca na prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem mikrobelek

  22. mgr inż. Mirosław Woszczyna, Michał Świątkowski, Paweł Zawierucha, Teodor Gotszalk,
  Ivo W. Rangelow,
  Politechnika Wrocławska, Wrocław, Technical University of Ilmenau, Niemcy
  Badania efektywności termicznej aktuacji dźwigni sprężystej mikroskopu sił atomowych

  23. mgr inż. Mirosław Woszczyna, Grzegorz Jóźwiak, Michał Zielony, Andrzej Kolek,
  Piotr Grabiec, Paweł Janus, Teodor Gotszalk,
  Politechnika Wrocławska, Wrocław, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów,
  Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Ocena właściwości mechanicznych sprężystych dźwigni piezorezystywnych na podstawie ich parametrów szumowych

  24. mgr Agnieszka Słowicka, Zbigniew A. Walenta,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
  Osiadanie cząstek stałych na granicy faz nanoemulsji

  25. dr inż. Tomasz Bieniek, Paweł Janus, Piotr Grabiec, Grzegorz Janczyk, Jerzy Szynka,
  Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Zintegrowane modelowanie i symulacje mikro- i nanostruktur 3-D

  26. dr inż. Krzysztof Domanski, Dariusz Szmigiel, Pawel Janus, Piotr Prokaryn,
  Andrzej Sierakowski, Piotr Grabiec,
  Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Wytwarzanie Mikrolektrod dla Implantów Medycznych

  27. dr hab. inź., prof. nadzw. Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
  Modyfikowanie przepływu oleju w łożysku ślizgowym poprzez mikrorowki na czopie

  28. dr inż. Jarosław Sowiński, prof. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka, Łódź
  Prędkość i udział fazy gazowej w przepływie dwufazowym ciecz gaz w wąskich minikanałach

  29. dr inż. Paweł Janus, dr inż. Tomasz Bieniek, Piotr Grabiec
  Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Metodologia projektowania i modelowania zintegrowanych struktur MEMS

  30. dr hab. inż. Artur Dybko, Politechnika Wrszawaska
  Technologia wytwarzania hybrydowych mikrosystemów typu Lab-on-a-chip

  31. dr hab. A. Kucaba-Piętal, Politechnika Rzeszowska, dr hab. Z.A Walenta, IPPT PAN,
  Prof. Z. Peradzynski, UW , IPPT PAN
  Wpływ ścianki na przepływ wody w nanokanałach

  32. Prof G.Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
  Dynamika płynów ścinających

  33. dr inż. Michał Chudy, Politechnika Warszawska
  Zastosowania hybrydowych systemów Lab-on-a-chip w mikrobioanalityce

  34. mgr inż. Dorota Kołbuk, Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
  OPTICAL INVESTIGATIONS OF STRUCTURE OF POLY (CAPROLACTONE) NANOFIBERS FORMED BY ELECTROSPINNING

  35. N.D. Botkin, K.-H. Hoffmann, A. Frąckowiak A., M. Ciałkowski, Technische Universität München, Forschungseinheit M6, Politechnika Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej
  Wymiana ciepła pomiędzy powietrzem i ciałem stałym, którego powierzchnia pokryta jest nanostrukturą

  36. Wojciech Musiał, Jarosław Plichta, Katarzyna Musiał,
  Politechnika Koszalińska Katedra Inżynierii Produkcji
  Realizacja procesu szlifowania w warunkach plastycznego płynięcia materiału z dosuwem nanometrycznym

  37. dr inż. Robert Masirek, doc dr hab. Ewa Piórkowska,
  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
  Zarodkowanie krystalizacji iPP nanocząstkami PTFE oraz Ag.

  38. A.Różański, B. Monasse, E.Szkudlarek, A.Pawlak, E. Piórkowska, A. Gałęski, J.M.Haudin, Polska Akademia Nauk, Łódź, Polska, Ecole des Mines de Paris, Centre de Mise en Forme des Materiaux, UMR CNRS France
  Wpływ odkształceń ścinających na krystalizację nanokompozytów izotaktycznego polipropylenu z montmoryllonitem

  39. Prof.Piotr Warszyński, Polska Akademia Nauk, Kraków
  Modyfikacja powierzchni materiałów poprzez adsorpcję wielowarstwowych filmów polielektrolitowych

  40. prof. A. Linkow, dr Liliana Rybarska-Rusinek dr Anetta Szynal-Liana,
  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
  Asymtotyczne i numeryczne rozwiazywania zagadnień dotyczących punktów osobliwych dla materiałów niejednorodnych

  41. dr inż. Magdalena Orczykowska, Paweł Budzyński, Marek Dziubiński,
  Politechnika Łódzka, Łódź
  Mikroprzepływ zawiesiny czerwonych krwinek W naczyniach krwionośnych

  42. mgr inż. Janusz Bytnar, Instytut Inzynierii Technicznej, dr hab. Anna Kucaba-Pietal, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
  Wpływ modeli molekularnych na symulacje nanoprzepływów metoda Bynamiki Molekularnej

  43. Tomasz Kalwarczyk, Natalia Ziębacz, Stefan A. Wieczorek, prof. Robert Hołyst, ICHP Warszawa, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
  Kinetics and dynamics of dissolution/mixing of a high-viscosity liquid phase in a lov-viscosity solvent phase

  44. mgr Patrycja Milczarczyk-Piwowarczyk, Andrzej śywociński, Carsten Tschierske, prof. Robert Hołyst, ICHP Warszawa, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Uniwersytet Marcin alutra, Halle, Niemcy
  Phase transitions from planar to homeotropic orientation of bolaamphiphiles in Langmuir monolayers

  45. mgr inż. Tomasz Szymborski, dr Olgierd Cybulski, I. Bownik, dr inź. Andrzej Żywociński,
  dr inż. Stefan Wieczorek, prof. Robert Holyst, doc. dr hab. Piotr Garstecki,
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Visualisation of the movement of ions in smectic films

  46. mgr Sylwia Makulska, doc. dr hab. Piotr Garstecki, mgr inż. Tomasz Szymborski
  ICHF, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego
  Wpływ lepkości na tworzenie kropli w układach mikroprzepływowych

  47. dr Adam Samborski, mgr Beata Zasońska, doc. dr hab.Piotr Garstecki
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Parallel systems for formation of droplets

  48. dr Agnieszka Kamińska, doc. dr hab. Piotr Garstecki, dr hab. inż. Jan Tobiś
  ITCH Warszawa
  Formation and Dissolution of CO2 Microbubbles in Microfluidic Systemdo góry