Patronat honorowy

Patronat Honorowy nad Konferencja objął
 • J.M. Rektor Politechniki Rzeszowskiej Prof. A.Sobkowiak

Komitety


Komitet naukowy


  Przewodniczący:
 • Prof. Gwidon Szefer,
  Politechnika Krakowska, Kraków


 • Członkowie:
 • Prof. Zbigniew Adamczyk,
  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

 • Prof. Romuald Będziński,
  Politechnika Wrocławska, Wrocław

 • Prof. Tadeusz Burczyński,
  Politechnika Śląska, Śląsk

 • Prof. Zbigniew Brzózka,
  Politechnika Warszawska, Warszawa,

 • Prof. Marek Cieplak,
  Instytut Fizyki PAN, Warszawa

 • Prof. Jan Dziuban,
  Politechnika Wrocławska, Wrocław

 • Prof. Robert Hołyst,
  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 • Prof. Henryk Galina,
  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

 • Prof. Jacek Kitowski,
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakow

 • Prof. Małgorzata Kujawinska,
  Politechnika Warszawska, Warszawa

 • Prof. dr hab. Tomasz.A.Kowalewski,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

 • Dr hab.Anna Kucaba-Piętal, Prof. nadzw, PRz.,
  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

 • Prof. Henryk Petryk,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

 • Doc.dr hab.Dorota G.Pijanowska,
  IBIB PAN, Warszawa

 • Prof. Mieczyslaw Poniewski,
  Politechnika Warszawska, Warszawa

Komitet organizacyjnydo góry