Oferta dla sponsorów:


Sponsorom proponujemy następujące formy reklamy:
 • Ekspozycja tablicy reklamowej 1 m x 1.2 m w pobliżu sal konferencyjnych.
  Koszt 600zł

 • Logo firmy w materiałach konferencyjnych (komunikatach, na plakatach i zaproszeniach).
  Koszt 1500zł

 • Prezentacja 15 min. firmy podczas odrębnej sesji.
  Koszt 1500zł

 • Państwa reklama w materiałach konferencyjnych.
  Koszt 2000zł

Wymienione propozycje można dowolnie łączyć w jeden pakiet. Ponadto każdy ze Sponsorów uzyskuje prawo do umieszczenia Logo firmy na stronie WWW Kongresu.

Anna Kucaba-Pietal
przewodniczaca Komitetu Organizacyjnego


Niezależnie od powyższego wszystkich przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych sponsorowaniem naszej imprezy bardzo prosimy o telefoniczny, listowny lub emailowy kontakt

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Katarzyna Antosz
Politechnika Rzeszowska im I. Łukasiewicza
Wydzial Budowy Maszyn i Lotnictwa
35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8,
tel: (017) 865-14-52
Fax: (017) 865-11-84